Kullanıcı Girişi

Hedefler

Samsun Teknopark, paydaşlarının bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam oluşturacaktır. Bilgi teknolojilerinin yanı sıra, tıp teknolojisi ve mekatronik alanında olmak üzere otomasyon, malzeme geliştirmesi, nanoteknoloji, farmasötik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, savunma teknolojileri, çevre teknolojileri gibi alanlarda faaliyet sürdürülmesi hedeflenmektedir.

• Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
• Katma değeri yüksek hizmet ve ürünlerin Dünya pazarına sunulmasına katkı sağlamak,
• Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde rol oynamak,
• Üniversite - Sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
• Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
• Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
• Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikteki şirketlere öncelik vermek,
• Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
• Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
• Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
• Nitelikli işgücüne istihdam yaratmak,
• Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası işbirliğini güçlendirmek.