Kullanıcı Girişi

Salon Rezervasyon

Samsun TEKNOPARK bünyesinde 2 adet Toplantı Salonu ve 1 adet Konferans Salonu bulunmaktadır. Toplantı salonları kullanım bedeli mukabilinde kiralanabilmektedir. Kiralamada bedeli kriterleri;

 • YARIM GÜN (3 SAATE KADAR)
 • TAM GÜN (3 SAATTEN 6 SAATE KADAR)
 • SAMSUN TEKNOPARK’ TA FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR
 • SAMSUN TEKNOPARK’ TA FAALİYET GÖSTERMEYEN FİRMALAR

olarak belirlenmiştir. 

 

SALONLAR

 

BİRİNCİ TOPLANTI SALONU:

40 kişi kapasiteli olup masa düzeni U şeklinde standart olarak kiralanabilmektedir. Projeksiyon cihazı, Plazma TV ünitesi bulunmaktadır.

İKİNCİ TOPLANTI SALONU:

12 kişi kapasiteli olup masa düzeni U şeklinde standart olarak kiralanabilmektedir. Projeksiyon cihazı, plazma tv ünitesi bulunmaktadır.

KONFERANS SALONU:

Konferans salonu 160 kişi kapasiteli olup günlük olarak kiralanabilmektedir. Konferans salonu kira ücreti için lütfen Teknopark İdari ve Mali İşler birimi ile irtibata geçiniz.

 

AÇIKLAMALAR

 1. Tüm salonlarda projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
 2. Toplantı salonları kullanım ücretleri Teknopark’ ta faaliyet gösteren firmalar ile Teknopark’ ta faaliyet göstermeyen firmalara göre farklılık gösterir.
 3. Talepler en az 3 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmek zorundadır. 
 4. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. toplantı salonlarını kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. 
 5. Toplantı salonlarının kullanımında Samsun Teknoparkta Faaliyet Gösteren Firmalara öncelik tanınacaktır. 
 6. Tüm ücretlere KDV dahildir.
 7. Bilgi için 0362 457 56 56 nolu telefonla ulaşabilirsiniz.