Kullanıcı Girişi

Katılım Koşulları

Yasa kapsamında faaliyet göstermek üzere Samsun TEKNOPARK’ ta yer almak isteyen firmalar Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçmek zorundadır. Aşağıda detaylı olarak anlatılan tüm süreçlerin resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tamamlanması hedeflenir.

Bölgeye kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranmaktadır:
• Samsun TEKNOPARK’ ta yer alacak firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.
• Samsun TEKNOPARK’ ın temel amacı Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu sebeple Samsun TEKNOPARK bünyesinde yer almak isteyen kuruluşların ileri teknolojileri yalnızca kullanıyor olması Samsun TEKNOPARK kabul edilmek için yeterli sayılmaz. Samsun TEKNOPARK’ a kabul edilebilmek için kuruluşların mutlak suretle yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede olması gerekir.
• Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyet göstermek isteyen firmaların başta OMÜ olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmaları gerekir.
• Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyet gösterecek firmalardan bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamaları beklenir.
• Girişimcilik ve yenilikçilik Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyet göstermek isteyen firmalarda ve projelerinde aranılan özelliklerdir.
• Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyet gösterecek firmalardan başta OMÜ olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamaları beklenir.
• Samsun TEKNOPARK bünyesinde faaliyet gösteren firmaların bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Firmalar ancak Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Uygulama Yönetmeliği'nde tarif edildiği üzere Ar-Ge’ye dayalı sınırlı üretim faaliyetlerini Samsun TEKNOPARK içinde gerçekleştirebilirler.
• Samsun TEKNOPARK bünyesinde yer alacak kuruluşların ve birimlerin TEKNOPARK içindeki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler Samsun TEKNOPARK’ a getirilemez.
• Samsun TEKNOPARK’ ta faaliyet gösterecek firmalardan ve bu firmaların yöneticilerinden sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.